2021/16

MECLİS KARARI/16 Fen İşleri Müdürlüğünün, Güneş Enerjisi Santrali yapımı için bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.        

Hukuk İşleri Müdürlüğünün;

· 46 60 08 24 01 3 9 00 5 03 4 2 04 ekonomik kodlu mahkeme harç ve giderleri kaleminden 1.000.000,00(birmilyonTL.) bütçenin,

İtfaiye Müdürlüğünün;

· 46 60 08 34 03 2 0 00 5 06 1 4 01 ekonomik kodlu kara taşıtı alımları kaleminden 1.000.000,00(birmilyonTL.) bütçenin,

Mali Hizmetler Müdürlüğünün;

· 46 60 08 04 01 2 00 5 04 2 9 01 ekonomik kodlu YTL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri kaleminden 1.000.000,00(birmilyonTL.) bütçenin,

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün;

· 46 60 08 39 05 2 0 00 5 06 5 2 03 ekonomik kodlu sıhhi tesisat giderleri kaleminden 1.000.000,00(birmilyonTL.) bütçenin,

· 46 60 08 39 05 2 0 00 5 06 5 2 04 ekonomik kodlu özel tesisat giderleri kaleminden 500.000,00(beşyüzbinTL.) bütçenin,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün;

  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 03 2 5 02 ekonomik kodlu spor malzemeleri alımları kaleminden 80.000,00(seksenbinTL.) bütçenin,
  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 03 4 4 90 ekonomik kodlu kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler kaleminden 30.000,00(otuzbinTL.) bütçenin,
  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 03 5 1 01 ekonomik kodlu etüt-proje ekspertiz giderleri kaleminden 50.000,00(ellibinTL.) bütçenin,
  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 03 5 1 04 ekonomik kodlu müteahhitlik hizmetleri kaleminden 50.000,00(ellibinTL.) bütçenin,
  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 03 5 2 90 ekonomik kodlu diğer haberleşme giderleri kaleminden 70.000,00(yetmişbinTL.) bütçenin,
  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 03 7 3 02 ekonomik kodlu makine teçhizat bakım ve onarım giderleri kaleminden 50.000,00(ellibinTL.) bütçenin,
  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 03 3 1 01 dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşları             kaleminden 50.000,00(ellibinTL.) bütçenin,

 

  • 46 60 08 41 08 2 0 00 5 06 5 2 01 ekonomik kodlu inşaat malzemesi giderleri kaleminden 70.000,00(yetmişbinTL.) bütçenin,
  •             46 60 08 41 08 2 0 00 5 06 5 2 01 ekonomik kodlu elektrik tesisatı giderleri kaleminden 50.000,00(ellibinTL.) bütçenin,

Temizlik İşleri Müdürlüğünün;

· 46 60 08 42 05 1 0 00 5 03 5 1 04 ekonomik kodlu müteahhitlik hizmetleri kaleminden 1.000.000,00(birmilyonTL.) bütçenin,

 Fen İşleri Müdürlüğünün 46 60 08 31 04 4 3 00 5 03 5 1 04 ekonomik kodlu müteahhitlik hizmetleri kalemine aktarma yapılması yapılan oymamada üyelerden Namık KUL, İbrahim BOSTANCI ve Ali Sinan YURTALAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.